top of page
PSYKOSYNTES

Psykosyntesen har sina rötter inom psykodynamisk psykoterapi, vilket gör att vi ser att människan påverkas av tidigare erfarenheter i livet. Det är därför vanligt förekommande att vi arbetar med vårt förflutna. Vi ser hela människan och arbetar med kropp, tanke, själ och känsla. Själen får plats inom psykosyntesen, den transpersonella dimensionen är central och handlar om våra djupaste värderingar, längtan och att leva ett meningsfullt liv. Vi utgår från och söker det friska i människan, depression eller ångest ser vi som ett friskhetstecken. Det är din kropp och själ som försöker säga dig att någon form av förändring behöver komma till för att du ska må bra. 

Genom att utforska våra personlighetsmönster kan vi uppmärksamma, acceptera, utveckla och skapa nya mer funktionella mönster, vilket ofta leder till att vi hittar ett inre lugn och frihet. En ökad inre frihet ger oss också en ökad frihet i relation till andra. Viljan är central för den ökade friheten och är därför närvarande inom samtliga processer, att ha förmågan att fatta beslut på ett medvetet, klokt och fungerande sätt. Inom psykosyntesen ser vi människan som en autonom individ med förmågan och kompetensen att fatta beslut om sig och sitt liv, ibland med stöd utifrån. Det är således du som vet bäst vad du behöver, inte en terapeut eller en teori, dessa är enkom till för att stötta dig att hitta din väg. 

Psykosyntesen är en teori som integrerar flera olika teorier och metoder. Ankytningsteori utgör till exempel ofta en stor del av det terapeutiska arbetet, delar av gestaltterapins metoder används också liksom existentiella förhållningssätt. Även kognition och beteendemönster kan vara en del av terapin. Med utgångspunkt i psykosyntesen har vi en bred kunskap och därför förmåga att möta dig där du är. Relationen mellan terapeut och klient är central, vi står på din sida medan vi med värme utmanar dig. 

 

PsykosyntesAkademin och Psykosyntesföreningen beskriver psykosyntes närmare för dig som vill fördjupa dig.

IMG_4864_edited_edited_edited.jpg
bottom of page