top of page

MARIA JÄLLEBO

  • Linkedin - svarta cirkeln

Jag är en människa som möter dig som en människa. Jag är ofullständig - icke perfekt - felbar, så som vi människor är. Och jag tror att det gör mig till en bättre terapeut, att jag kan tillåta alla mina sidor, de goda och de bristfälliga. Jag behöver inte vara perfekt. Du behöver inte vara perfekt. Vi slipper det. Jag lovar likväl att jag möter dig med engagemang och intresse, med all den kunskap och erfarenhet jag har samlat på mig. Och jag möter dig som en jämlike, en människa med allt vad det innebär, i det stora och i det lilla, i det lätta och i det svåra med respekt och empati. Och med värme.

Sedan 2020 har jag tagit emot klienter i psykosyntesterapi och är diplomerad psykosyntesterapeut via PsykosyntesAkademin i Stockholm vilka är EAP-certifierad (European Association for Psychotherapy). Jag har läst psykologi, sociologi, företagsekonomi samt personaladministration på högskolenivå. I mitt tidigare arbetsliv har jag bland annat arbetat med personalfrågor, rekrytering och karriärcoachning. 

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, varpå jag har tystnadsplikt och har förbundit mig att följa dess etiska regler.

IMG_6669.jpeg
bottom of page